Kunstenaar van de Maand

Wat is dit voor project?

Kunst geeft de thema’s op school verdieping en verbreding. Originele lessen naar aanleiding van kunst van een kunstenaar verrijkt de leerlingen op vele vlakken. Kunstbeschouwing verbetert het kijken, reflecteren en interpreteren. Kinderen onderzoeken de betekenis van kunst en maken eigen nieuw werk.

‘Kunstenaar van de Maand’ brengt leerlingen en leerkrachten in aanraking met Friese kunstenaars. Friese kunstenaars kunnen zich laten zien en leerlingen op Friese scholen maken kennis met bijzondere kunst uit de eigen provincie.

In ‘Kunstenaar van de Maand’ staat elke maand een kunstenaar centraal. In het voorjaar van 2020 is een pilot met twee FRIA kunstenaars opgezet in samenwerking met FRIA en Keunstwurk. In het schooljaar 2020-2021 kunnen basisscholen via de website van Keunstwurk kennis maken met deze kunstenaars. Er zijn films gemaakt door Jan Reus. Stichting School en Kunst heeft een kunstbeschouwingles en 3 lessen bij elke kunstenaar gemaakt naar aanleiding van hun kunst, met als extra, vakoverstijgende lessen. Alles vormgegeven door Jelle Post.

Op de website van Keunstwurk te vinden op: https://www.kultuerfilter.nl/met-de-leerlingen/

Of rechtstreeks naar de twee kunstenaars:

Happy van der Heide: https://www.kultuerfilter.nl/wp-content/uploads/2020/09/Lesbrief-1-Kunstenaar-van-de-Maand-Happy-van-der-Heide.pdf

Eveline van der Pas: https://www.kultuerfilter.nl/wp-content/uploads/2020/09/Lesbrief-2-Kunstenaar-van-de-Maand-Eveline-van-der-Pas.pdf

In het schooljaar 2021-2022 krijgt project ‘Kunstenaar van de Maand’ een vervolg.