Fjouwer dappere mûskes

Met het project ‘Fjouwer dappere mûskes’ maakten de groepen 1 t/m 5 van de basisschool kennis met het bijzondere gelijknamige verhaal ontworpen door Gerrit Terpstra en geschreven door Eppie Dam.

Het was een literair, visueel en auditief kunst-educatief project over integratie.

Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest o.l.v. Jan Vermaning had van composities uit de vier windstreken bewerkingen gemaakt voor musici van het kamerorkest.  Deze bewerkingen werden bij de concerten gespeeld op verschillende locaties in Friesland.

Het verhaal werd tijdens het concert verteld door Douwe Heeringa. Op een scherm werd het verhaal verlevendigd met verschillende beelden.

Klassieke muziek is niet voor alle leerlingen een gebruikelijk middel om te genieten en om zich te ontwikkelen. In dit lespakket wilden we de kinderen interdisciplinair, d.w.z. met verschillende kunstvakken, voorbereiden op het verhaal en de muziek.

Het verhaal was in het Fries geschreven en gaf een extra stimulans om aandacht aan deze mooie taal te geven.

Het thema van het verhaal was integratie: Vier dappere muisjes ondernemen een reis vanuit de vier windstreken. Ze ontmoeten elkaar en er ontstaat een nieuwe gemeenschap, met nieuwe woningen en nieuwe namen.

Voor deze concerten waren speciaal vier Friese liedjes geschreven door Eppie Dam en gecomponeerd door Hindrik van der Meer. De leerkrachten konden deze liedjes voorbereiden in de groep met ondersteuning van een cd. Tijdens de concerten werden deze liedjes gezongen.

Camera
Ticht by hûs. Uitgevoerd door Lysbeth Munniksma