Kunsteducatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Welkom op de website van

Stichting School en Kunst

Stichting School en Kunst is in 2009 opgericht door Theun Stienstra en Jan Huitema. In 2016 kwam ook Taapke Ronner in het bestuur.

Vanuit de studie Master Kunsteducatie in Groningen is dit initiatief ontstaan.

Doel

Het doel van de stichting is het promoten, ontwikkelen en realiseren van kunst educatieve projecten voor scholen, waarbij interdisciplinariteit in de aanbieding een uitgangspunt is. We willen projecten opzetten waarbij verschillende kunstdisciplines zoals muziek, dans, drama, taal en beeldende vorming in samenhang verdieping en verbreding geven aan de projecten. Ook spelen andere disciplines een rol bij de voorbereiding van de thema’s.

Tot nu toe zijn vier projecten ontwikkeld voor de basisscholen in Friesland.

Project Babar

Met project Babar hebben 5000 kinderen kennis gemaakt met het bijzondere verhaal van olifantje Babar en de symfonische muziek van Francis Poulenc bij dit verhaal in het schooljaar 2010/2011. M.b.v. een lespakket en cd werden de kinderen op school voorbereid op concerten in 9 theaters in Friesland uitgevoerd door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest o.l.v. Jan Vermaning. Het verhaal werd verteld door Herma van Piekeren.

Camera

In De Lawei in Drachten hebben 1200 kinderen het verhaal gehoord in het Frysk, verteld door Rense Westra. Zandtovenaar Gert van den Vijver verlevendigde het geheel met voortdurend veranderende zandtekeningen.

Project Fjouwer dappere mûskes

Voor het schooljaar 2012/2013 was een nieuw project ontwikkeld rond het bijzondere prentenboek van Gerrit Terpstra met tekst van Eppie Dam. Bij dit project waren vier liedjes geschreven door Eppie Dam en gecomponeerd door Hindrik van der Meer. Douwe Heeringa had bij de concerten met kamerorkest Naska o.l.v. Jan Vermaning de presentatie. Op zes locaties hebben 2500 kinderen uit de onder- en middenbouw de voorstellingen gezien.

Project 70 jaar na de oorlog: Er reed een trein naar Sobibor

Voor de schooljaren 2014 tot 2017 is een project ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool: 70 jaar na de oorlog, Er reed een trein naar Sobibor. Het verhaal van Jules Schelvis wordt verteld met passende klassieke muziek door Naska en filmbeelden. In Sneek, Gorredijk en Meppel hebben meer dan 3000 kinderen deze indrukwekkende voorstelling gezien.

Dankzij de financiële ondersteuning van overheden en fondsen zijn deze bijzondere projecten te realiseren.

Stichting School en Kunst wil de activiteiten verbreden met beeldende kunst beschouwinglessen aan basisscholen, waarbij ook verschillende kunstdisciplines en andere disciplines een rol spelen.

Onderzoek: “Wow, vet cool!”

Een onderzoek naar tien lessen beeldende kunstbeschouwing aan een groep 5 van een basisschool, door Jan Huitema is te openen op https://www.hanze.nl/assets/academie-minerva/Documents/Public/120621onderzoekjanhuitema10mei2012zonderbijlagemetsummary.pdf .

Kunstbeschouwing op de basisschool

Beeldende kunstbeschouwing geeft een meerwaarde aan het  curriculum op de basisschool.

Op school is de actieve kunstoefening het meest gebruikelijk. De leerlingen hebben wel in projecten incidenteel kennis gemaakt met kunst en museumbezoek, maar de receptieve kunstbeleving behoeft een structurelere aanpak.

Beeldende kunstbeschouwing  een verrijking ook voor de andere vakken. Kinderen leren intensiever waarnemen, interpreteren, kritisch oordelen en argumenteren. Hun ervaringen delen ze met elkaar in gesprekken en verslagen.

Kinderen leren experimenteren en onderzoeken met en door  kunst.

In het schooljaar 2019-2020 heeft Jan Huitema op twee basisscholen een KEK2 project van Keunstwurk uitgevoerd. Leerkrachten werden begeleid in het toepassen van kunstbeschouwing bij de dagelijkse onderwijspraktijk.

Project Kunstenaar van de maand

In samenwerking met beroepsvereniging voor beeldend kunstenaars FRIA en KEK2, Keunstwurk is een nieuw project in ontwikkeling: Kunstenaar van de maand, waarbij elke maand een beeldend kunstenaar centraal staat in het schooljaar 2021-2022. De kunstenaar wordt gepresenteerd aan alle basisscholen in Friesland en de scholen krijgen drie lessen, passend bij de kunstenaar, digitaal toegezonden.